Sve novosti

27.01.2016.
Natječaj za dodjelu nagrade za studentski rad na temu Svjetskog dana voda i temu „Voda za sve“

27.01.2016.
SLOBODNE AKTIVNOSTI

Raspored sportskih aktivnosti studenata u veljači 2015. godine.

27.01.2016.
ANKETA

Anketni upitnik o participaciji građana u fiskalnoj politici i proračunskim procesima.

27.01.2016.
Erasmus+

Iskaz interesa za suradnju s partnerskim zemljama (individualne mobilnosti)za studente i (ne)nastavn ...

27.01.2016.
O B A V I J E S T

STUDENTIMA 2. GODINE DIPLOMSKOG SVEUČILIŠNOG STUDIJA

27.01.2016.
SUMMER SCHOOL

Hydrogeodesy & Hidrometry 2015

27.01.2016.
O B A V I J E S T

STUDENTIMA 3. GODINE PREDDIPLOMSKOG STRUČNOG STUDIJA

27.01.2016.
ZNANSTVENA TRIBINA:

27.01.2016.
Podjela indexa

fsjfdigjdfijg